Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Täze kanuna görä iş hem, maliýe kömegi hem hödürlenmeýär'


Aşgabadyň eteginde işiň gözleginde jemlenýän işçiler

Türkmenistanyň “Iş bilen üpjünçilik hakyndaky” täze kanunynyň birnäçe maddasy şu ýylyň başynda güýje girdi.

Ilata iş hödürlemek, işsizleri hasaba almak we olar iş bilen üpjün edilýänçä döwlet tarapyndan maliýe kömegini bermek boýunça resmi düzgünleri kesgitleýän täze kanun geçen ýylyň 18-nji iýunynda kabul edilip, 1-nji iýulda güýje giripd, onuň diňe üç maddasy şu ýylyň başyndan kanuny güýje eýe boldy.

Azatlyk Radiosy “Iş bilen üpjünçilik hakyndaky” kanunyň ýaňy-ýakynda güýje giren täze maddalarynyň näderejede amala aşyrylýandygy bilen gyzyklanyp, aşgabatly synçy Amanmyrat Bugaýewden ýagdaýy öwrenmegi haýyş etdi.

'Täze kanuna görä iş hem, maliýe kömegi hem hödürlenmeýär'
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:01 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG