Sepleriň elýeterliligi

"Aşgabatda bikanun goýlan ýol böwetleri köpelýär"


Aşgabatda ýoldan geçip barýan aýal-gyzlar.

Soňky aýlarda Aşgabat şäherinde ýol böwetleriniň, ýagny il içinde atlandyryşy ýaly “ležaşiý palesaýlaryň” köpelýändigi, emma olaryň mekdep, çagalar baglary ýaly zerur ýerleriň golaýynda ýerleşdirilmeýändigi aýdylýar.

Aýdylmagyna görä, ýol böwetleriniň köpelmeginiň sebäbi käbir “wezipeli adamlaryň” öz ýaşaýan jaýlarynyň öňünde bikanun ýol böwetlerini ýerleşdirmegi bilen baglanyşykly.

Azatlyk Radiosy bu barada Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG