Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gara öýli Akýaýla obasy suwsuz, toksuz, gazsyz otyr


Türkmenistan

Türkmen ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä, ýurtda oba ilatynyň durmuş şertlerini gowulandyrmak hökümetiň ileri tutýan meseleleriniň biri bolup durýar.

Regionlarda infrastrukturany ösdürmek we ilatyň durmuş şertlerini gowulandyrmak boýunça ýörite programmanyň çäginde 2007-nji ýyldan bäri döwlet gaznasyndan 6.5 milliard amerikan dollary möçberinde pul sarp edilipdir we mundan beýläk 2020-nji ýyla çenli ýene 7.5 milliard amerikan dollary möçberinde pul ýatyrylar.

Muňa garamazdan, şu günki güne çenli Türkmenistanyň dürli regionlarynda ilatyň elektrik energiýasyz, gazsyz, suwsuz we hatda mekdepsiz hem lukmansyz ýaşaýan ýerleri bar.

Azatlyk Radiosy ýakyn günlerde Balkan welaýatyna sapar eden aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup, regiondaky ýagdaý barada gürrüň bermegi sorady.

Gara öýli Akýaýla obasy suwsuz, toksuz, gazsyz otyr
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:05 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG