Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň baş diplomaty “C5+1” duşuşygyna gatnaşdy, Gazagystanyň prezidenti bilen duşuşdy


"C5+1" formatyndaky ýokary derejeli duşuşyga gatnaşyjylar.

21-nji awgustda Nur-Soltan şäherinde "C5+1" formatyndaky ýokary derejeli duşuşyk geçirildi diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň saýty habar berýär.

Bu duşuşyk ykdysadyýet, ekologiýa we howpsuzlyk ulgamlarynda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdy bilen ABŞ-nyň arasyndaky özara hereketleriň köptaraplaýyn guraly bolup durýar diýip, habarda aýdylýar.

Nobatdaky duşuşyga Merkezi Aziýanyň (Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň) daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary we ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary Dewid Heýl gatnaşdy.

Duşuşygyň gün tertibine sebitde ykdysady howpsuzlygyň we hyzmatdaşlygyň saklanylmagy, Owganystanda parahatçylygyň ýola goýulmagy, Merkezi Aziýada howpsuzlygyň üpjün edilmegi ýaly derwaýys meseleler girizildi.

Şeýle-de saýt türkmen DIM-niň başlygy Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew tarapyndan kabul edilendigini habar berýär.

Mundan başga, Türkmenistanyň baş diplomaty gazak kärdeşi Beýbut Atamkulow, ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary Dewid Heýl bilen hem duşuşdy.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG