Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanda ýene-de 1501 adama COVID-19-yň ýokuşandygy hasaba alyndy


Häkimiýetleriň habar bermegine görä, 2-nji iýulda Gazagystanda 1,501 täze koronawirus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Wirus ýokuşan 496 adamda keseliň alamatlary bar, 1005 adamda keseliň alamatlary görünmeýär.

Saglyk ministligi iýun aýynyň başyndan bäri simptomly näsaglary we wirusyň asimptomatik göterijileri diýlip atlandyrylýan hassalary aýratyn sanap başlady, emma 1-nji iýuldan başlap, simptomsyz näsaglar hem umumy statistikalarda hasaba alynýar. Saglyk ministrliginiň habaryna görä, ýurtda jemi 44,075 wirus ýokuşan hasaba alyndy.

Resmi habarlara görä, ölenleriň sany 29-njy iýundan bäri 188 bolmagynda galyp, üýtgemän gelýär. Häkimiýetler koronawirusdan ölenler barada hepdelik formatda maglumat bermekçi bolaýndyklaryny aýdýarlar.

2-nji iýulda, ikinji gün geçirilen onlaýn brifingde Gazagystanyň saglyk ministri Alekseý Tsoi koronawirusdan her gije-gündizde 10 adamyň ölendigini aýtdy.

Onuň sözlerine görä, 30-njy iýuna çenli ýurtda COVID-19 hassalarynyň arasynda 101 näsagyň ölümi hasaba alyndy, ýörite komissiýalar olaryň ölüm sebäbini "beýleki keseller" diýip görkezdi.

Aprel aýynda sebitlerde ýörite komissiýa döredilmezden ozal Gazagystanyň statistikasy, beýleki keselleri bar bolsa-da, koronawirus bilen ölenleriň hemmesiniň hasabyny öz içine alýardy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG