Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orazow: "Birinji sebäp ogurlyk"


Aşgabatda gurlan ýaşaýyş jaýlary
Türkmenistanda ýerli gurluşyk kärhanalary iki onýyllyga golaý yza itilip, olara derek daşary ýurt firmalary bilen gymmat bahaly şertnamalara gol çekildi.

Bu ýagdaý ýurtda ýerli işçiler üçin iş ýerleriniň azalmagyna, kähalatda olaryň daşary ýurtlara iş gözläp gitmegine sebäp boldy diýip, synçylar aýdýarlar.

Azatlyk Radiosy şunça ýyllap daşary ýurt firmalaryna uly iş kontraktlarynyň berlip gelinmeginiň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklanyp, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ozalky başlygy H.Orazow bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG