Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda aw-awlamagyň möwsümi dowam edýär. Şu aýyň başyndan bäri awçylyga resmi rugsadyň bardygyny ýerli awçylar gürrüň berýärler.

Ýöne käbir beýleki awçylaryň aýtmagyna görä, ýarag satylýan dükanlar boş bolup, soňky ýedi ýyldan bäri ýurda ok-däri getirilenok. Eýsem, Türkmenistanda awçylyk howp astyndamy?

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açilowa Mary welaýatyndan awçy Oraz aga bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG