Sepleriň elýeterliligi

Begow: Köp saýlawçylary görmedim


Ses bermäge gelen türkmenistanlylar. Aşgabat. 15-nji dekabr, 2013 ý.
Ýekşenbe güni Türkmenistanda ilkinji gezek iki syýasy partiýanyň agzalarynyň bäsleşmeginde parlament saýlawlary geçirildi. 15-nji dekabrda bolan ses berişlikde saýlawçylar 283 kandidatyň arasyndan dalaşgärlere ses berdiler.

Resmi metbugatyň habar bermegine görä, saýlawlara gatnaşyk 91.3% bolupdyr. Emma käbir ýerli synçylar gatnaşygyň has pes bolandygyny belleýärler.

Aşgabatly synçy Ýaýlym Begowyň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.


Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG