Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda "Aşgabat-Aziada-2017-niň paýtagty" atly halkara sergisinde 2017-nji ýylda geçiriljek 5-nji aziýa oýunlary bilen bagly eksponatlar görkezildi, şeýle-de oýunlaryň simwolynyň taslama görnüşleri hem görkezildi.

Aşakda şol simwollaryň taslamalary ýerleşdirildi. Siz oýunlaryň simwoly hökmünde taslamalaryň haýsy birini saýlardyňyz?

Şeýle-de aşaky teswir bölüminde bu simwollaryň taslamasy bilen bagly pikirleriňizi hem galdyryp bilersiňiz.
1
1

2
2

3
3
4
4

5
5
6
6

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG