Sepleriň elýeterliligi

Tagtabazaryň gaz kynçylyklary


Tagtabazarda gündizlerine gazyň kesilýändigi aýdylýar.

Türkmenistanyň Mary welaýatynda, hususanda Ýolöten sebitlerinde dünýäniň iň uly gaz ýataklarynyň biriniň ýerleşýändigi aýdylýar.

Emma welaýatyň Tagtabazar etrabyndan gelip gowuşýan maglumatlara görä, soňky günlerde bu regionyň ýaşaýjylaryna gaz juda çäkli ýagdaýda berilýär.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Röwşen Çaryýew Tagtabazar etrabyndaky soňky ýagdaýlar barada şeýle maglumat berýär:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG