Sepleriň elýeterliligi

“Çagalar mekdepsiz galdy”


Mekdep okuwçylary.

Türkmenistanyň Balkanabat şäheriniň we Aşgabadyň aralygyndaky demirýol gatnawynda üýtgeşiklikler emele geldi. Şu aralykda günde iki gezek gatnaýan otly wagtyny üýtgetdi, bu bolsa Balkanabat bilen Bereketiň arasynda ýerleşýän kiçijik stansiýalardan Bereketiň mekdebine gatnaýan çagalaryň okuwa gatnamagyna päsgelçilik döretdi.

Azatlyk Radiosy bu barada Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG