Sepleriň elýeterliligi

"Adamlar odun ýakyp ýylanýar"


Elektrik togunyň kesilýändigi sebäpli, adamlaryň odun ýakyp ýylanmaly bolýandyklary nygtalýar.

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda, eýýäm, ençeme gün bäri gijelerine elektrik togunyň kesilip, daňdan täzeden berilýändigi barada maglumatlar gowuşýar.

Howanyň temperaturasynyň barha pese düşmegi netijesinde, elektrik togy öçürilende, käbir sebitdäki adamlaryň odun ýakyp ýylanmaly bolýandyklary hem bellenilýär.

Häzirki pursat Mary welaýatyndaky habarçymyz Röwşen Çaryýew bu dörän ýagdaýlaryň jikme-jikleri we mümkin sebäpleri barada Merdan Saryýewe gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG