Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Öýsüzler agyr gyşa garaşýar”


Türkmenistanda öýsüzlere agyr gyşyň garaşýandygy aýdylýar.

Türkmenistanyň resmileri ýurtda öýsüz-güzarsyz ýaşaýan raýatlaryň sany barada maglumat bermeýärler, bu barada resmi statistika hem duş gelinmeýär. Şol bir wagtyň özünde ýurtda öýsüz-güzarsyz raýatlaryň galmagy üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlaryň bolup-bolmandygy ýa-da olaryň döredilýändigi barada hem resmi maglumat ýok.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, gyş paslynyň häzirki sowuk günlerinde ýurtda öýsüz-güzarsyz ýaşaýan raýatlaryň sanynyň az däldigi aýdylýar. Olaryň käbirleri barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:59 0:00

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG