Sepleriň elýeterliligi

“Hususylaşdyrmada emeli böwetler döredilýär”


Ýaşaýyş jaý, Aşgabat.

2014-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlaryny hususylaşdyrmak işi başlanypdy. Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlarda bu prosesiň ýola goýlandygyna garamazdan, ýaşaýjylaryň käbir resmiler tarapyndan döredilýän emeli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy we şu sebäpden bu işiň heniz hem öňe gitmeýändigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele barada bu prosesi başdan geçirýän aşgabatly ýaşaýjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG