Sepleriň elýeterliligi

Gara reňkli ulagyň söwdasyny resmileşdirmediler


Türkmenabat, Lebap welaýaty.

Türkmenistanda gara reňkli awtoulaglaryň eýeleri maşynlaryny tehniki gözegçilikden geçirmekde kynçylyk çekip başladylar. Gara maşynlary başga reňke boýamak ugrunda aladalar hem köpeldi. Bu mesele bilen baglylykda Lebapdaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew gürrüň berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG