Sepleriň elýeterliligi

Pagta ýygymy we döwlet işgärleri


29-njy awgustda Türkmenistanda pagta ýygymyna girişilýär.

29-njy awgustda Türkmenistanyň Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda pagta ýygymyna girişilýär. Şol bir wagtda, bu kampaniýa – geçen ýyllarda hem bolşy ýaly – döwlet işgärleriniň hem çekilýändigi barada maglumatlar gowuşýar.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG