Sepleriň elýeterliligi

Maral: "Adalatsyzlyga uçradym"


Awtobus duralgasynda oturan zenan.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy 43 ýaşly Maral Hezretgulyýewa Azatlyk Radiosy bilen habarlaşyp, adamysy bilen aýrylyşandan bäri dürli, şol sanda ýaşaýyş jaýy we çagasyna berilmeli hossarlyk haky bilen baglylykdaky dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny gürrüň berdi.

Hezretgulyýewa Maral adamysyndan aýrylyşandan soň başdan geçirenleri barada Azatlyk Radiosyndan Merdan Saryýewe gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG