Sepleriň elýeterliligi

Türkmen migrantlarynyň Täze ýyl arzuwlary


Azerbaijandaky türkmen migrantlary

Eklenç üçin daşary ýurtda ýaşaýan Jeren Türkmenistanda 12 ýyllap saglygy saklaýyş pudagynda işländigini gürrüň berýär, Rozybaý bolsa, Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykan bilimli, tejribeli kadrlaryndan täze bir hökümet düzmek mümkinçiliginiň bardygyny belleýär.

Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň nobatdaky sany türkmenistanlylaryň daşary ýurtlara çykyp, eklenç etmeli bolmagynyň sebäplerine we türkmen migrantlarynyň Täze ýyl arzuwlaryna bagyşlandy.

Söhbetdeşligi diňläp, öz tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG