Sepleriň elýeterliligi

Aşgabat: Jaýlaryň daşy gabsaldy, ilat 'gabawda galdy'


Aşgabadyň Nurmuhammet Andalyp köçesiniň ugrundaky gurluşyk işleri sebäpli bu köçäniň “Sewernaýa” bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçeleriniň aralygyndaky howly jaýlaryň öňüne demir haýatlar aýlandy.

Şu günler bu haýatlar zerarly ýaşaýjylaryň öz öýüne girmekde we çykmakda käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy habar berilýär.

Azatlyk Radiosy bu haýatlaryň ilatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG