Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow saglyga zyýanly endiklere garşy göreşi güýçlendirmegi tabşyrdy


Aşgabadyň keselhanasynda ýerleşdirilen we nasyň, çilimiň zyýany barada habar berýän bildiriş

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň güýç edaralarynyň resmilerine saglyga zyýan ýetirýän endiklere garşy göreşi güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Resmi maglumatlarda aýdylşyna görä, ol neşeli serişdeleriň we çilimiň negatiw täsirleri barada ilatyň arasynda giň göwrümli düşündiriş işlerini güýçlendirmegi talap etdi.

Prezident Berdimuhamedow bu tabşyrygyny 2-nji fewralda Döwlet howpsuzlygy geňeşiniň maslahatynda öňe sürdi.

Şu günki gün Türkmenistanda çilim söwdasy resmi taýdan amala aşyrylmaýar.

Azatlyk Radiosy ýurtda çilim söwdasyna we çilimkeşlige garşy görülýän resmi çäreler bilen bagly şu günki ýagdaý barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Buaýewden gürrüň bermegi sorady.

Berdimuhamedow güýç edaralaryndan saglyga zyýanly endiklere garşy göreşi güýçlendirmegi talap etdi
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:43 0:00

XS
SM
MD
LG