Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen delegasiýasy Pakistanda TOPH-y, TOP-y maslahatlaşdy


Türkmenistanyň delegasiýasy Pakistanyň resmileri bilen gepleşik geçirýär.
Türkmenistanyň delegasiýasy Pakistanyň resmileri bilen gepleşik geçirýär.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa Pakistana sapar edip, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gazgeçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça elektrik energiýasynyň geçirijisiniň we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň gurluşygy ýaly taslamalar barada maslahat etdi.

Türkmen wekiliýeti Pakistanyň prezidenti Arif Alwi tarapyndan kabul edildi.

Pakistanyň premýer-ministri bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda, Imran Han TOPH gazgeçirijiniň, TOP elektroenergetika geçirijisiniň taslamasyna, Pakistanyň deňiz portlaryndan Türkmenbaşynyň halkara deňiz portlaryna çenli täze ulag-üstaşyr geçelgesiniň döredilmeginiň taslamasyna berk goldawy beýan etdi diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar.

Mundanam başga, saparyň jemleri boýunça ençeme dokumente gol çekildi.

TOPH bilen bagly ýagdaýlary ýakyndan synlaýan ekspertler howpsuzlyk şertlerini nazara alyp, ortaça 800 kilometri Owganystanyň üstünden geçmeli bu proýektiň üstünlikli boljagyna köplenç şübhe bildirýärler.

XS
SM
MD
LG