Sepleriň elýeterliligi

“Ýaşlar synaglardan aglap çykýar”


Aşgabadyň Ýokary okuw jaýlaryna giriş synaglaryny tabşyrýan türkmen ýaşlary we olaryň ene-atalary. 2015 ý.

Türkmen metbugatynda şu ýyl hem Ýokary okuw jaýlaryna giriş synagy döwründe gözegçilik üçin okuw jaýlarynda kameralaryň oturdyljakdygy we bu çäräniň iň bilimli ýaşlaryň okuwa girmegine şert döretjekdigi habar berildi.

Emma şol bir wagtyň özünde, Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolýan käbir ene-atalar we ýaşlar Türkmenistanda Ýokary jaýlaryna giriş synaglary döwründe para-peşgeş meseleleriniň ýüze çykýandygyny aýdýarlar.

Geçen ýylky giriş synaglary barada maryly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG