Sepleriň elýeterliligi

Dabaraly açylan aeroport ulanyşa berilmeýär


17-nji sentýabrda Aşgabatda açylan täze aeroport.

17-nji sentýabrda Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda bahasy iki milliard amerikan dollaryndan hem geçýän täze halkara aeroportyň açylyş dabarasy boldy. Emma aradan indi 10 günden gowrak wagtyň geçendigine garamazdan, täze aeroportuň heniz hem ulanylmaga berilmändigi habar berilýär.

Azatlyk Radiosy bu barada dolurak maglumat bermegi sorap, Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmyrat Bugaýewe ýüzlendi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG