Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Mugt” gaz ilata gymmat düşýär


Aşgabadyň ýaşaýyş jaýlaryndan birinde gaz bilen gyzdyrylýan peçlerden bir görnüşi. Aşgabat, noýabr, 2012.
Türkmenistanda resmiler gazyň, toguň, duzuň halk üçin mugtdygyny nygtap aýtsalar-da, soňky döwür ýerli edara işgärleriniň sarp edilen tebigy gazyň tölegini tölemändigi üçin ilatyň gazyny kesip gidýändikleri barada maglumat gowuşýar.

Lebaply kärendeçi, 54 ýaşly Patma Ödäýewa hem özüniň öýüne çekilen gazynyň ýakynda kesilendigini aýdýar.

Azatlyk Radiosy bu ýagdaýlaryň sebäpleri bilen gyzyklanyp, Patma Ödäýewa bilen ýörite söhbetdeş boldy.

Şu söhbetdeşligi diňlemek üçin şu ýere basyň:

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG