Sepleriň elýeterliligi

Ýaşlar üçin niýetlenen “Täze Tolkun” gepleşiginiň bu gezekki sanynda:

- Gaýyn eneler bilen gelinleriň arasyndaky jedeller;
- Türkmenistanda onlaýn (internet) söwdasyna bildirilýän gyzyklanma;
- Dünýäniň iň meşhur "twitçileri" we olarýň "twitleri";
- Twitter sosial ulgamyndan türkmenleriň peýdalanşy;

- Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň DJ-lik etmegindäki aýdymy hem diňläp bilersiňiz.

Gepleşigi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG