Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: 'Esasy mesele howlukmaçlyk'


Mekdep okuwçylary göterme kompýuterleri ulanýar.
Türkmen mekdeplerini häzirki zamanyň iň gowy tehniki enjamlary bilen abzallaşdyrmakda uly işleriň edilýändigi habar berilýär. Bu ýagdaý türkmen çagalarynyň dünýä derejesinde bilim alyp, dünýäniň islendik ýurdunda okap we işläp bilmegine şert döreder diýip, ýerli synçylar aýdýar. Ýöne bu işiň kemçilikleri, çiglikleri hem az däldigi nygtalýar.

Bular barada ýerli synçy, publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýewiň pikirlerini diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG