Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen gyzlary we futbol


Bir aýal maşgala futbol duşuşygyna tomaşa edýär. Türkmenistanyň Futbol çempionaty. 2013 ý.
Mälim bolşy ýaly, futbol dünýäde sportuň iň meşhur görnüşleriň biri hasaplanýar. Futbol duşuşyklaryna tomaşa etmek üçin oglandyr gyzlar, ýaşululardyr kiçiler, ýagny jemgyýetiň ähli raýatlary barýar.

Emma Türkmenistanda geçirilýän futbol oýunlarynda tomaşaçy gyzlar tas ýok diýen ýaly. Türkmen gyzlary näme üçin futbola az üns berýärler?

Munuň sebäbini türkmen gyzlary Aýjan we Jeren şeýle düşündirýärler:

Teswirleri gör (14)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG