Sepleriň elýeterliligi

Täze jaýlar kime elýeterli?


Türkmenistanyň welaýatlarynda gurulýan täze jaýlar.
Türkmenistanda soňky ýyllarda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň uly bölegini ýokary oňaýlykly öýler emele getirýärler. Lebap welaýatynda şeýle jaýlaryň we tutuş şäherçeleriň ençemesi gurulýar. Ýerli ilat arasynda şeýle jaýlara nähili isleg bar?

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG