Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bitaraplyk diňi gelşiksiz görüldi


Bitaraplyk diňi
Birleşen Ştatalaryň CNN telekanaly dünýäniň iň bir betgelşik hasaplanan monumentleriniň sanawyny çap etdi. Olaryň arasynda Aşgabatdaky Bitaraplyk diňi hem bar.

Bu diň ozal Aşgabadyň merkezinde bolup, il içinde "Üçaýak" ady bilen tanalýardy. Bitaraplyk diňi Türkmenistanyň bitaraplyk durumyna bagyşlanyp dikilen hem bolsa, daşary ýurtly syhatçylaryň düşüren suratlary, daşary ýurtly žurnalistleriň makalalary arkaly, prezident S.Nyýazowa dikilen ýadygärlik hökmünde "tanaldy".

Azatlyk Radiosy bu ýadygärlik barada ýerli synçy N.Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG