Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orazgül" "Paranyň çykdajysynam gazanyp ýetişmedi"


Bir adamyň başga bir adama para berýän pursatyny şekillendirýän surat.
Türkmen metbugatynda çykýan maglumatlarda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ilaty iş bilen üpjün etmegiň möhümdigini, onuň üçin täze iş orunlarynyň döredilýändigini ýygy-ýygydan belläp geçýär.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlarda işsizligiň heniz hem giňden ýaýrandygy, işe ýerleşmek üçin bolsa işsizlerden para soralýandygy aýdylýar. Käbir maglumatlarda bolsa, para berip işe ýerleşenden soň hem edarada işgärleriň sanyny azaltmak ýaly sebäpler bilen gysga wagt soň olaryň işden çykarylýandygy aýdylýar.

Şeýle ýagdaýy iki oglunyň başdan geçirendigini aýdýan Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň ýaşaýjysy 52 ýaşyndaky Orazgül daýza bu barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:25 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG