Sepleriň elýeterliligi

"Resmileriň pozisiýasy gapma-garşy"


Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Berzeňňi kanal posýologynyň ýaşaýjylary henizem aladaly ýagdaýda, aprel aýynyň aýagynda olara jaýlaryň ýykyljagy barada duýduryş berilipdi we bu ýerde ýoluň guruljagy aýdylypdy.

60 çemesi esasan düýpli ýaşaýyş jaýlary gurulan bu mellekler 2000-nji ýyllarda Lebabyň gaz çykaryş pudagynyň işgärlerine daça uçastogy hökmünde berilipdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew Berzeňňi kanal posýologyna bardy we soňky täzelikler barada gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG