Sepleriň elýeterliligi

"Ýörite balykçylyk hojalyklaryny döretmeli"


Balykçy türkmen

Türkmenistanda Hazar deňziniň, Garagum kanalynyň, Amyderýanyň, Murgap, Tejen, Etrek derýalarynyň, Şabat kanalynyň, Kelif kölüniň, Hanhowuz, Gökdepe suw howdany ýaly emeli kölleriň balykçylygy ösdürmäge, ýurduň ilatyny balyk önümleri bilen doly üpjün etmäge şert döredýändigi aýdylýar.

Azatlyk radiosy bu mümkinçilikler, ozalky tejribeler we indi edilmeli işler barada ýerli synçy, ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Söhbetdeşligi diňläp, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG