Sepleriň elýeterliligi

“Suw ölçeýji gurallar oturdylmaly”


Suw gaplaryny suwdan doldurýan çaga.

Lebap welaýatynda ýaşaýjylaryň öz ýaşaýyş jaýlarynda suw ölçeýji gurallary oturtmalydyklary barada görkezme berildi. 22-nji noýabrda “Türkmen Gündogary” gazetinde çap edilen bildirişde ýaşaýjylaryň 2015-nji ýylyň maý aýynyň 30-na çenli öz öýlerine suw ölçeýji gurallary oturtmalydyklary habar berilýär.​

Lebap welaýatynyň "Türkmen Gündogary" gazetinde çap edilen bildiriş.
Lebap welaýatynyň "Türkmen Gündogary" gazetinde çap edilen bildiriş.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň berjek maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG