Sepleriň elýeterliligi

"9 ýylyň içinde ikinji jaýymyzy ýykýarlar"


Çoganlydaky ýaşaýyş jaýlaryň biri.

Aşgabadyň etegindäki Çoganly daça uçastoklarynyň 13-nji we 12-nji kilometri diýlip atlandyrylýan sebitlerinde ençeme daça ýumrulýar.

Bu daça uçastogynda ýaşaýan we häzirki wagtda jaýy ýykylýan ýaşaýjylaryň biri Azatlyk Radiosy bilen habarlaşyp, häkimiýetleriň ýykylýan jaýynyň deregine jaý, kompensasiýa bermeýändigini aýtdy.

Çoganlyda öýleri ýykylýan bir maşgalanyň agzasy Myrat öz maşgalasynyň başdan geçirýän ýagdaýlary barada Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhana gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG