Sepleriň elýeterliligi

‘Suw gytçylygyny aradan aýyrjak desgalar bar’


Aşgabadyň ýaşaýjylary bedreläp suw daşaýarlar.

Balkan welaýatynda suw üpjünçiliginiň kadasyzdygyny bu welaýatyň ýaşaýjylary wagtal-wagtal habar berýärler. Tomus paslynyň gelmegi bilen suw üpjünçiliginiň has-da ýaramazlaşýandygy, käbir sebitlerde bolsa suw gytçylygynyň ýiti duýulýandygy aýdylýar.

Eýse, suw gytçylygy adamlaryň durmuşynda nähili ýagdaýlarda göze ilýär?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Balkan welaýatyna ýygy-ýygydan sapar edýän ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG