Sepleriň elýeterliligi

Hepdäniň jemi – 21.02.2016 ý.


Pagta meýdany, Türkmenistanyň Lebap welaýaty

Şu günki programmamyzda: Baş kanunyň täze taslamasynda prezidentlik möhleti uzaldylýar; Käbir halkara kompaniýalary çaga zähmetinden peýdalanýandygyny aýdyp, türkmen pagtasyny satyn almakdan ýüz öwürdiler; Bellenen çäkden artykmaç ulanylan suw tölegli edilýär we beýlekiler barada gürrüň edýäris.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG