Sepleriň elýeterliligi

Türkmen resmileri studentleri 'YD-a' goşulmazlyga çagyrýar


Studentler.

Şu günler Türkmenistanda resmiler daşary ýurtlarda okaýan studentler bilen duşuşyp, wagyz-nesihat beriji gepleşikleri geçirýärler. Türkmen häkimiýetleri tomusky dynç alyşlarynda Türkmenistana dolanan studentlerden “Yslam döwleti” atly toparyň wagyz-nesihatyna ynanmazlyga çagyrýarlar.

Azatlyk Radiosy bu barada aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG