Sepleriň elýeterliligi

Studentlere pul ibermek hasam kynlaşdy


Pul ibermek boýunça nobat, Mary

Türkmenistanda ýurduň daşyna pul ibermek boýunça resmi düzgüne täze üýtgeşiklik girizildi.

1-nji noýabrda girizilen täze düzgüne görä, banklar ýurduň daşynda okaýan studentlere pul ibermek isleýän raýatlardan ýene bir goşmaça talap edýärler.

Azatlyk Radiosy düzgüniň jikme-jikleri we ilata ýetirýän täsirleri barada gürrüň bermegi türkmenistanly synçy Amanmyrat Bugaýewden sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG