Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Britaniýanyň Türkmenistandaky täze ilçisi bellenildi


Hugh Philpott

Britaniýanyň Türkmenistandaky nobatdaky ilçisi hökmünde Hugh Philpott bellenildi.

Britaniýanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä, Philpott bu wezipede Thorda Abbott-Watty çalyşar. Philpott wezipesine 2019-njy ýylyň tomsunda girişer.

Mundan öň, Philpott Britaniýanyň Duşenbedäki ilçisi bolupdy. Ol bu wezipede Täjigistandaky adam hukuklarynyň meselelerini ýygy-ýygydan gozgap gelýärdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG