Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Türkmenistanda azatlyklar babatda edilmeli iş kän"


ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň Türkmenistana baran wekilleri duşuşyk mahalynda. 14-nji dekabr, 2013.
Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň penşenbe güni Wenada açylan gyşky ýyllyk maslahatynda, beýleki meseleler bilen bir hatarda, Türkmenistanda geçirilen parlament saýlawlary barada hem gürrüň edildi.

Şeýle-de bu konferensiýanyň gapdalyndan, «Olary diri görkeziň» diýen kampaniýany gurnaýjy toparlaryň gatnaşmagynda, Türkmenistanda S.Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygynda aýyplanyp türmä basylan onlarça tussagyň nämälim ykbaly hakynda gürrüň edildi.

Bu maslahata Azatlyk Radiosynyň müdiri Muhammad Tahir hem gatnaşdy we onuň Wenadan telefon arkaly beren gürrüňini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG