Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lebapda resmiler ilatyň melleklerini barlaýar


Lebapda resmiler ilatyň melleklerini barlaýar.

Lebap welaýatynda Sagdyn jemgyýet howpsuzlygy gullugynyň işgärleri, ýerli häkimlikleriň, arçynlyklaryň, geňeşlikleri işgärleri ýaşaýjylaryň melleklerine aýlanyp, olaryň ekin meýdanlarynda neşe ekinleriniň ekilip-ekilmändigini barlap başladylar.

Her ýyl hem geçirilýän we öňki ýyllarda maý aýyndan iýun aýynyň ahyryna çenli dowam edýän bu çäräniň şu ýyl noýabr aýyna çenli dowam etjekdigi habar berilýär.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:07 0:00

XS
SM
MD
LG