Sepleriň elýeterliligi

"Ýaşaýjylar agyz suwuny satyn alýar"


Turkmenistan -- Boy carrying the pack of water. Police box. Ashgabat. June 9, 2014

Soňky bir hepdäniň dowamynda paýtagt Aşgabadyň Parahat 1,2,3,4 kiçi etrapçalarynda suwuň ençeme sagatlap kesilendigi habar berilýär. Bu ýagdaýyň bolsa, ýaşaýjylarda käbir kynçylyklary, hususanda arassaçylyk meselesinde bökdençlikleri döredendigi aýdylýar.

Paýtagtyň Parahat-7 kiçi etrapçasynda kähalatlarda 13 sagat çemesi kesilen suwuň ýaşaýjylara ýetiren täsirleri barada Azatlyk Radiosynyň gürrüňi edilýän sebitde ýaşaýan habarçysy Soltan Açylowanyň beren maglumatlaryny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG