Sepleriň elýeterliligi

“Çilim gizlin ýollar bilen satylýar”


Çilim.

Aşgabadyň dükanlarynyň aglabasynda çilim satuwdan aýryldy. Şol bir wagtyň özünde, Mary welaýatynda temmäki önümleriniň söwdasynyň, çäkli möçberde bolsa-da, dowam edýändigi habar berilýär.

Azatlyk Radiosy Mary welaýatyndaky ýagdaýlar bilen gyzyklanyp, habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG