Sepleriň elýeterliligi

Aktiwistler türkmen atlaryny halas etmäge çagyrýar


Çehiýadaky türkmen atlary

Onlarça aktiwist rus we iňlis dillerinde, arassa ganly aha-lteke atlarynyň Türkmenistanda köpçülikleýin metisleşdirilýändigini aýdyp, prezident G.Berdimuhamedowa ýüzlenip, sosial ulgamlarda petisiýa çap etdi.

«Respublikada ýurduň ahal-teke atlaryny metisleşdirmegiň we olaryň gelip çykyşyny galplaşdyrmagyň aktiw lobbisi bireýýämden bäri hereket edýär» diýmek bilen, petisiýa gol çeken aktiwistler bu işiň Türkmenistanyň resmi ýolbaşçylarynyň, güýç gulluklarynyňbaşlyklarynyň gatnaşmagynda edilýändigini aýdýarlar.

Azatlyk radiosy bu petisiýa barada oňa gol çeken aktiwistleriň biri, Ýanardag ekspertler merkeziniň prezidenti Geldi Kärizow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG