Sepleriň elýeterliligi

“Tutuş etrapda alty sagatlap tok bolmady”


Elektrik sütüni.

5-nji dekabrda Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabyndaky elektrik stansiýasynda dörän näsazlyklar sebäpli tutuş etrabyň çäginde alty sagatlap elektrik togy kesildi. Maglumatda elektrik togunyň kesilmegi netijesinde etrabyň käbir edaralarynda, şol sanda banklarda işleriň soňa goýlandygy aýdylýar.

Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynda alty sagatlap elektrik togunyň kesilmegi we onuň ilata ýetiren täsirleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew maglumat berýär. Maglumaty aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG