Sepleriň elýeterliligi

“Ýurtda hususy kitap dükanlary ýok”


Aşgabadyň bazarlarynyň birinde okuw kitaplary satylýan dükan.

Geçen ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan kitap önümleriniň 369 görnüşi, şol sanda nusgawy hem-de döwürdeş ýazyjy şahyrlaryň eserlerini, çagalar üçin çeper edebiýaty, okuw kitaplaryny hem hasaba almak bilen, umumy sany 5,8 million nusgalykdaky kitap önümleri çap edildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynda habar berilýär.

Elbetde, soňky ýyllarda ýurtda çap edilýän kitaplaryň aglabasynyň mazmuny häzirki alnyp barylýan syýasata çapraz gelmeýän eserlerdir.

Eýse, şol kitaplar hususy kitap dükanlarynda satylýarmy?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG