Sepleriň elýeterliligi

'Akdyrmak üçin suwuň özi ýok'


Türkmenistan

Balkan welaýatynyň paýtagty Balkanabatda suw diňe belli bir wagt aralygynda berilýär. Şol wagt aralygynda-da ýaşaýjylar gezekleşip suw almasalar, suwuň doly kesilýän halatlarynyň bolýandygyny ýerli ýaşaýjylar Azatlyk Radiosyna gürrüň berdiler. Suwuň ýetmezçiligi bilen bagly kösençlikleriň ýyllarboýy dowam etmegine näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosy bu sowaly asly Balkanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

XS
SM
MD
LG